top of page

סדנאות

הגן האקולוגי "דרך התנ"ך אל הטבע" מארח קבוצות מבקרים ובתי ספר לחוויה המשלבת את כל החושים. אנו מציעים סדנאות וסיורים באתר, הכוללים טעימה מניחוחות המקום, מנופיו ומרוחו.

 

יום במכמנים: סיור הכולל תצפיות נוף, אקטואליה בגליל, וביקור בכפר התנכ"י המשוחזר. היכרות עם צמחי המרפא הגדלים באיזור ועם שימושיהם. על פי העונה נפעיל את המתקנים החקלאיים שבאתר: בית בד- לעצירת שמן הזית, גורן לדייש וטחינת גרעיני החיטה, וגת, לבציר ודריכת ענבים. את הביקור נקנח בתה צמחים, פיתות בהכנה עצמית. ניתן לשלב "מתנת טבע" סדנא המשאירה תוצר: אלומות שפע, טוויה, חלילי רועים, שקיקי לבנדר, נרות דונג, שמן מבושם, מדליונים ועוד...

עולם הדבורים ואפיתרפיה: נבקר במכוורת דבש מכמנים ונכיר את תהליך איסוף הדבש ומוצרי המכוורת הנוספים. נציץ לחיי הדבורים בכוורת הזכוכית ונכיר את עולמם המופלא של הדבורים. נמשיך בסדנת אפיתרפיה- ריפוי בעזרת מוצרי המכוורת, בחאן האבן, ונסיים בטעימת דבש מודרכת במבחר טעמים. 

bottom of page