פעם הכל היה פשוט יותר 
      ישבנו בצל התאנה והזית... 
         הקשבנו לרוח...  
           בנוף מרהיב... מקום קסום בטבע...  
         מכמנים - דרך התנ"ך אל הטבע,  
       גן תנכ"י אקולוגי                                  

04-9881337